Novinky v kultuře

23.02.2023

Ivo Kahánek, Český filharmonický sbor, Krása Quartet a další 6. ročník festivalu Věčná naděje začíná

Ve čtvrtek 23. února 2023 začíná 6. ročník festivalu Věčná naděje. Ten během šesti večerů představí díla skladatelů tvořících v koncentračních táborech během 2. světové války i hudbu, která v táborech zněla. Festival přinese koncerty, filmovou projekci a přednášku, vystoupí Ivo Kahánek, Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a sólisté Jana Sibera, Jana Sýkorová, Tomáš Černý a Jozef Benci s klavírním doprovodem Heleny Fialové za řízení dirigenta Tomáše Braunera, Krása Quartet, Trio Bohémo nebo Terne Čhave.

Zahajovací koncert 23. února v kostele sv. Šimona a Judy uvede Requiem Giuseppa Verdiho v provedení, které proběhlo v terezínském ghettu roku 1943.

 

„Nápad na uskutečnění Verdiho Requiem ve mně zrál od roku 2020, kdy jsem přijal pozici festivalového dramaturga. Ale není provedení kolosálního díla za doprovodu jediného klavíru bláznivou ideou? Není, ubezpečil mě sbormistr Petr Fiala. Díky konotacím jde o velmi silný příběh, který stojí za provedení, za reprízu, za dramaturgickou zmínku do naší pomyslné kroniky. Podnětem bylo i letošní 80. výročí tzv. terezínského provedení, výročí 210 let od narození Giuseppe Verdiho a významné životní jubileum Petra Fialy,“ říká dramaturg festivalu Věčná naděje Petr Nouzovský.

 

Muzikolog a ředitel Institutu terezínských skladatelů Lubomír Spurný seznámí 1. března ve Winternitzově vile se společenským a kulturním životem v terezínském ghettu v letech 1941-1945. Neocenitelným pomocníkem při poznání kulturního života v Terezíně je tzv. Heřmanova sbírka. Tento rozsáhlý soubor dokumentů, vztahujících se ke společenskému životu v ghettu, shromažďoval terezínský vězeň Karel Herrmann (Heřman) od roku 1943 do září 1944.  Jedním z nejcennějších dokladů o hudebním životě v ghettu Theresienstadt jsou pak recenze Viktora Ullmanna "26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt. Dokumenty a výběr z Ullmanovy literární tvorby představí spolu s prof. L. Spurným muzikoložka Eva Hazdrová-Kopecká. Přednášku doprovodí vystoupení Krása Quartet.

 

8. března proběhne benefiční recitál Iva Kahánka v Zrcadlové kapli Klementina pro těžce nemocné pacienty trpící Alzheimerovou chorobou. Ten je výsledkem partnerské spolupráce Festivalu Věčná naděje, Nadačního fondu Stadler-Trier, Národní knihovny České republiky, Charity Česká republika a Alzheimer Home Pitkovice. Na promítání dokumentárního filmu Defiant Requiem, nominovaného na dvě ceny Emmy Awards v kategoriích zpravodajství a dokument, zvou organizátoři 9. března do Bia Oko. Terne Čhave připravili pásmo romských písní, které v koncentračních táborech vznikly nebo s romských holocaustem souvisejí, set odehrají 21. března v pražském Vzletu.  Festival zakončí 30. března v kostele sv. Vavřince Trio Bohémo.

 

„Terezínští autoři dávají světu naději. Naději v to, že jejich hudba má šanci na přežití, i když měla být navždy umlčena,“ dodává Nouzovský.

 

Festival Věčná naděje se od roku 2017 systematicky věnuje prezentaci děl hudebních skladatelů i hudebníků tvořících v těžko představitelných podmínkách koncentračních táborů během 2. světové války.Vstupenky na festival Věčná naděje a detailní program naleznete na vecnanadeje.org

vecnanadeje.org

facebook.com/vecnanadeje

instagram.com/festival_vecna_nadeje

 

Program 6. ročníku festivalu Věčná naděje

 

23. 2. 19:30

Terezín 1943 – Giuseppe Verdi: Requiem

Kostel sv. Šimona a Judy

 

Český filharmonický sbor Brno

Petr Fiala – sbormistr

Tomáš Brauner – dirigent

Helena Fialová – klavír

Jana Sibera – soprán

Jana Sýkorová – alt

Tomáš Černý – tenor

Jozef Benci – bas

 

1. 3. 19:00

Přednáška o hudbě v ghettu Terezín + Krása Quartet

Winternitzova vila

 

Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. – mluvené slovo, projekce

Eva Hazdrová-Kopecká – mluvené slovo

 

Krása Quartet

Hans Krása – Téma s variacemi

Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“, op. 59 č. 2, 2. věta

Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2, 1. věta

 

8. 3. 19:30

Ivo Kahánek: Klavírní recitál – benefiční koncert

Zrcadlová kaple Klementina

Vstupné zdarma na základě registrace

 

Gideon Klein – Sonáta pro klavír č. 1 (1943)

Franz Schubert – Impromptus pro klavír D. 899, op. 90 (výběr)

Pavel Haas – Suita pro klavír, op. 13

Béla Bartók – Sonáta pro klavír, Sz. 80

 

9. 3. 18:00

Defiant Requiem

Bio Oko

Devadesátiminutový dokumentární film, který byl roku 2014 nominován na dvě ceny Emmy Awards v kategoriích zpravodajství a dokument.

 

21. 3. 19:30

Terne Čhave: Romská hudba v době nesvobody

Vzlet

 

30. 3. 19:30

Trio Bohémo: Svatovavřinecká koncertní sezóna

Kostel sv. Vavřince

 

Kristina Vocetková – violoncello, Matouš Pěruška – housle, Jan Vojtek – klavír

Ludwig van Beethoven – Klavírní Trio č. 3 c moll, op. 1

Dmitrij Šostakovič – Klavírní Trio č. 1 c moll, op. 8

Gideon Klein – Ukolébavka

Benjamin Yusupov – Klavírní Trio č. 2 'Z židovských tradic'


Ivo Kahánek, Český filharmonický sbor, Krása Quartet a další 6. ročník festivalu Věčná naděje začíná


Další novinky v kultuře